Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - internetový obchod www.bio-raw.cz
Sídlo firmy: Horní Lhota 152, 763 23 Horní Lhota
IČ: 03001806
DIČ: CZ8352184115
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
Ev. č. ŽL: MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014
Telefon: +420 608 748 548
Email: zbozi(at)bio-raw.cz
Seznam provozoven: Provozovatelka e-shopu nemá žádné provozovny
Provozní doba e-shopu: Objednávky učiněné prostřednictvím internetové aplikace NON-STOP, telefonicky PO - PÁ: 9.00 - 16.00 h
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami. Při tvorbě objednávky musí do objednávkového formuláře vždy uvést obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH (zadává se do poznámky v posledním kroku objednávky, před jejím odesláním). Pokud tyto údaje nejsou uvedeny, je objednávka zpracovávaná jako objednávka, kde je kupující / spotřebitel.

Při tvorbě objednávky je nutné vždy zadat kromě výše uvedených údajů také telefon, emailové či faxové spojení, vybrat zboží, množství, případně požadovaný termín dodání. Před odesláním objednávkového formuláře je nutné souhlasit s obchodními podmínkami prodávající. Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávající po jejich písemném schválení prodávající. Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávající, není prodávající povinná dodat objednané zboží, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávající je prodávající povinná oznámit kupujícímu.

Jakákoliv prezentace zboží prodávající je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávající. Komunikace mezi kupujícím a prodávající může probíhat také elektronicky.

V případě dalšího prodeje zboží je toto možné prodávat pouze v původním originálním obalu výrobce a pouze na území České republiky.

Zbožím se rozumí potraviny a produkty (certifikované jako BIO / ORGANICS), případně jiné druhy zboží, které jsou prodávající prezentovány v tomto internetovém obchodě.

I. Úvodní ustanovení
II. Spotřebitelská ustanovení
III. Uzavření kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Odstoupení od kupní smlouvy
VI. Nepřevzetí zboží kupujícím
VII. Přeprava, dodání, převzetí zboží, reklamace a vady při dodání
VIII. Práva z vadného plnění
IX. Další práva a povinnosti smluvních stran
X. Řešení sporů
XI. Ochrana osobních údajů a autorská práva
XII. Zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
XIII. Doručování
XIV. Zvláštní pravidla pro předobjednávky
XV. Závěrečná ustanovení

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 01. 2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.


Přílohy VOP: