Ochrana soukromí

Vážení nakupující,

tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje pomocí skrytých aplikací ani jiných scriptů. Nepoužívám cookies za účelem získání informací o uživatelích. Neshromažďuji žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím objednávkového a registračního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do formuláře mají pro mne důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí Vámi požadovaných informací a dokončení obchodního případu. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytovány třetím stranám s výjímkou přepravce. Zavazuji se k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zabezpečím, aby v žádném případě nedošlo k porušení těchto ustanovení. Nepřebírám však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách případně odkazuji. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí odkazy.

Mgr. Lenka Žáčková

Za účelem ochrany a plnění základních povinností při správě osobních údajů jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00052716 

Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění:

§13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.